Lieven 8 wordt nu ontwikkeld en de bouw moet nog starten. Hier komen straks:

  • 326 studentenwoningen van ongeveer 21m2;
  • 45 starterswoningen van ongeveer 21m2;
  • 35 starterswoningen van ongeveer 45m2 en 55m2.

Daarnaast wordt in dit gebouw 417m2 ruimte gereserveerd waar bewoners van Lieven en de buurt kunnen samenkomen. Hoe deze ruimte precies wordt ingevuld wordt nog bedacht.

Let op: wijzigingen voorbehouden. Meer informatie over de woningen en aanmelden, volgt te zijner tijd. Aanmelden verloopt straks via Studentenwoningweb en Woningnet. Sta je nog niet ingeschreven, dan is het handig dit alvast te doen via hun website:

 Planning bouw
Andere woonruimtes
Locatie & buurt