Lieven 6 wordt ontwikkeld en de bouw moet nog starten. Hier komen straks 116 zelfstandige starterswoningen, met eigen voorzieningen en 10 onzelfstandige starterswoningen met gedeelde voorzieningen.

Let op: wijzigingen voorbehouden. Meer informatie volgt te zijner tijd.

Aanmelden is nu nog niet mogelijk, maar kan straks via Woningnet. Als je nog niet staat ingeschreven, dan is het handig dit alvast te doen via hun website.

 Planning bouw
Andere woonruimtes
Locatie & buurt