Skip to main content

Lieven 6 wordt ontwikkeld en de bouw start naar verwachting medio 2021. Oplevering is naar verwachting eind 2022. Hier komen straks 113 zelfstandige starterswoningen met eigen voorzieningen.

Daarnaast wordt in dit gebouw 240m2 ruimte gereserveerd waar bewoners van Lieven en de buurt kunnen samenkomen. Hoe deze ruimte precies wordt ingevuld wordt nog bedacht.

Let op: wijzigingen voorbehouden. Meer informatie volgt te zijner tijd.
Aanmelden is nu nog niet mogelijk, maar kan straks via Woningnet. Als je nog niet staat ingeschreven, dan is het handig dit alvast te doen via hun website.

 Planning bouw
Andere woonruimtes
Locatie & buurt