Skip to main content

Even voorstellen: De bewonersvereniging van Lieven

Lieven in Nieuw-West heeft een van de jongste bewonersverenigingen van Amsterdam met leden overwegend tussen 18 en 28 jaar oud. Nina, Ihsan en Kees vormen samen het bestuur van de bewonersvereniging. Wie zijn zij? Waarom kiezen ze voor een rol in de bewonersvereniging, en wat verwachten ze de komende tijd van zichzelf en van Lieven?

Nina de Groot (22)

Nina woont sinds de oplevering in juni 2019 in Lieven. Hiervoor woonde ze een half jaar in Noorwegen, en daarvoor een half jaar in Lieven 1 in een studentenwoning. Afgelopen zomer is ze afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam voor de bachelor Scandinavië studies. Ze hoopt binnenkort te starten met een Master Journalistiek. Nina draagt als voorzitter van de bewonersvereniging de eindverantwoordelijkheid voor het werk van de commissies met hulp van secretaris Ihsan en penningmeester Kees.

“Ik ben doorgestroomd van het community building-werk naar het oprichten van de Bewonersvereniging. Het idee van een vereniging die echt en alleen van bewoners is, spreekt me aan. Ik denk dat burenrelaties heel belangrijk zijn voor ieders kwaliteit van leven, vanzelfsprekend ook door de situatie waar we nu allemaal in zitten. Als mensen elkaar beter leren kennen en samen gaan werken aan projecten die de community leuker, mooier en gezelliger maken, denk ik dat een complex als Lieven pas echt tot haar recht komt.”

“De vereniging moet echt van iedereen in Lieven worden en niet slechts van een kleine groep. Ik ben hoopvol dat de commissies die gevormd gaan worden aan deze inclusiviteit bijdragen: iedereen heeft andere interesses, dus om via een bewonersvereniging mensen op te zoeken met die dezelfde dingen leuk vinden, kan leiden tot mooie samenwerkingen en zelfs vriendschappen. Dat hoop ik voor Lieven: een impactvolle gemeenschap die gefundeerd is op vriendschap, samenwerking, lol en ambitie, voor zowel de buurt als voor elkaar.”

Ihsan Dere (26)

Ihsan woont al vier maanden in een gedeelde woning in Lieven. Hij zit in zijn afstudeerperiode van zijn bachelor opleiding Sustainable Energy Systems, Hij ontwerpt hiervoor duurzame energie systemen zoals een ‘smart grid’ bij het Universiteitskwartier van de UvA en maakt deel uit van innovatieve projecten voor de Energietransitie. Binnen de bewonersvereniging vervult hij de rol van secretaris.

“Voordat ik hier terecht kon, woonde ik bij mijn ouders. Ik woon nu in een supermooie woning met supermooie buren en een geweldig uitzicht op de binnentuin!”

“Een rol binnen de bewonersvereniging vind ik top omdat ik hierdoor beter in aanraking kan komen met de bewoners voor een betere gezamenlijke leef- en woonomgeving. Dit is belangrijk voor mij: mijn filosofie is het streven naar het ideale. Dit wil ik in mijn rol binnen de bewonersvereniging waarmaken. Wanneer ik in het bestuur zit wil ik het gesprek aangaan met de bewoners om te onderzoeken waar vraag naar is en dat ook daadwerkelijk waarmaken.”

Kees van der Zee (27)

Kees heeft vorig jaar de overstap gemaakt van Startblok Riekerhaven naar Lieven. Voor de bewonersvereniging wil hij zich inzetten als penningmeester. Dat is niet gek, gezien zijn afgeronde studie Politicologie en zijn werk bij ABN Amro op de IT-afdeling.

“Sinds de woning is opgeleverd woon ik in Lieven, nu ruim een jaar. Het is een studio van 35 m2 op de hoek van de bovenste (6e) verdieping. Ik ben heel erg blij met mijn grote balkon, ik heb nu heel veel planten en een fijne eigen plek om in het zonnetje te zitten.

“Op Startblok Riekerhaven waren bewoners ook heel actief. Ik was bijvoorbeeld een tijdje technisch beheerder, verantwoordelijk voor het oplossen van technische problemen in woningen. Ik vond het altijd leuk om in contact met medebewoners te komen en ze te leren kennen. Dat wil ik nu op een andere manier via de bewonersvereniging doen.”

“Ik hoop dat we meer sociale interactie tussen bewoners kunnen faciliteren, daarnaast hoop ik zelf veel nieuwe mensen uit het gebouw en de buurt te leren kennen. Tot nu toe komt het helaas nog niet heel erg van de grond, met name door Corona denk ik. Hopelijk kunnen we hier komend jaar verandering in brengen. Een woonplek is veel fijner als je veel buren kent en af en toe contact met ze hebt op bijvoorbeeld een borrel of workshop.”