Skip to main content

Elkaar leren kennen bij de Zomerparade

Afgelopen weekend was het zo ver. De Lieven zomerparade! De ruilboekenkast is ingewijd, ideeën voor de bewonersvereniging zijn opgehaald en de buren hebben elkaar (beter) leren kennen. Een mooi evenement van de Community builders van Lieven.

Bouwen aan de toekomst

Met Lieven geeft De Key straks in totaal 1200 woonstarters een kans hun toekomst op te bouwen in Amsterdam. De woonplek wordt zo ingericht dat bewoners en buurtbewoners elkaar makkelijk ontmoeten en een netwerk kunnen opbouwen. Zelfbeheer door bewoners en initiatieven van (buurt)bewoners staan hier centraal. De eerste woonstarters wonen hier sinds 2017. In 2019 gaf De Key bijna 400 sleutels uit aan starters, studenten en kunstenaars.